Millenium Prague

 

Dnes myslíme na zítřek

 

Dluhopisy Millenium Prague

Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích, to vše k předem určeným datům.

Tyto cenné papíry vydávají mimo jiné firmy, které si tak od investorů půjčují potřebný kapitál. Investoři po skončení doby splatnosti dostanou zpět vložené prostředky zvýšené o úroky za poskytnutou půjčku. Investice do fixně úročených dluhopisů jsou vhodné pro investory začátečníky, kteří hledají jistotu a stabilitu svých investic, nemusí investici aktivně sledovat a inkasují úroky.

Jde tedy o cenné papíry, které na rozdíl od akcií zajišťují jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku a ten se za to zavazuje, že vám bude pravidelně platit úroky až do konce jejich platnosti. To je také jejich hlavní výhodou. Po uplynutí této doby dostane investor zpět i to, co za dluhopisy zaplatil (jejich nominální hodnotu).

Emisní podmínky dluhopisů

Dluhopisy vydávané společností Millenium Prague s,r.o., IČ: 29132851, se sídlem Praha 9 -Letňany, Chotěšovská 680/1, PSČ 19000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202804, se řídí Emisními podmínkami a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění.

Činnosti spojené s vydáním dluhopisu, splacením dluhopisu a vyplácením Výnosu dluhopisu zabezpečuje Emitent.

Emise 2012

linka

název dluhopisu
Dluhopis Millenium Prague 2012


jmenovitá hodnota
100 mil. Kč


datum emise
20. 12. 2012


datum splatnosti
21. 12. 2037


úroková sazba
9,2 %

 

ZJISTIT VÍCE

 

Millenium Prague

linka

dům

nemovitostní fond

továrna

investuje do industriálních a průmyslových parků a portfólií

kruh

uzavřená dluhopisová společnost, není veřejně obchodovaná

isin

přidělené International Securities Identification Number (ISIN)

peníze

výplata úroků vždy 24. prosince každý rok

Máte otázku? Potřebujete více informací? Rádi vám pomůžeme.

telefon +420 733 295 808